Reklama 2010

Proměny postojů české veřejnosti k reklamě.

Podrobné výsledky k výzkumu shrnuje volně prodejná studie Češi a reklama 2010. Přináší kompletní informace z celého výzkumu k těmto tématům: intenzita reklamy v médiích, účinnost médií z pohledu veřejnosti, vliv reklamy na kupní chování, postoje k reklamě jako společenskému jevu a reklama na vybrané skupiny výrobků.