Reklama Polygraf 2010

Představili jsme se na veletrhu Reklama Polygraf 2010, největší přehlídce reklamních služeb ve střední Evropě. Jan Herzmann, managing partner ppm factum, prezentoval spolu s prezidentkou České marketingové společnosti (ČMS) Jitkou Vysekalovou výsledky průzkumu Reklama 2010, který zpracovala společnost Factum Invenio. Na stánku bylo živo, přišli naši stávající i budoucí zákazníci.