ANDĚLSKÁ POMOC HLUCHOSLEPÝM

21. 04. 2011

Ne všichni jsme měli štěstí a narodili se zdraví. Andělé z ppm factum si tuto skutečnost uvědomují, a proto neváhali ani chvíli a rozhodli se pomoci občanskému sdružení LORM, které se stará o hluchoslepé.

18. dubna se naši andělé slétli na Smíchov k sídlu LORMu a převzali předměty určené k prodeji v rámci tradiční celorepublikové sbírky „Červenobílé dny“. Poté protáhli svá křídla a vydali se do ulic Prahy s cílem co nejvyššího zisku z prodeje červenobílých propisek a náramků přátelství.

S výtěžkem z prodeje byla ředitelka LORMu paní Petra Zimermanová více než spokojena. Za odpoledne andělé sesbírali v pražských ulicích 6.527 Kč, které přispějí ke zlepšení kvality života našich handicapovaných spoluobčanů.

Hostesky – andělé se vzdaly svého honoráře a spolu se společností ppm factum tak pomohly potřebným. A jako správní andělé se neslyšně opět vznesli k nebi...