Co je důležité při efektivní práci v logistice?

11. 10. 2022

Obecně se skladová logistika zabývá pohybem a uskladněním zboží na omezeném prostoru s cílem o minimalizaci pohybů „úkonů“ a maximalizaci přesnosti a rychlosti v dílčích procesech: příjmu, uskladnění, vychystání a expedici.

 

Efektivita těchto dílčích procesů je ovlivněna celou mozaikou faktorů, které na sebe navazují a vzájemně se ovlivňují. Souhrnně tyto faktoru můžeme pojmenovat termíny: procesy, personál, technologie, skladová kapacita.

 

Hlavním faktorem, který ovlivňuje výši efektivity ve skladové logistice, jsou správně nastavené procesy, jejich štíhlost, jednoduchost a plynulost v návaznosti. V ppm factum všechny zmíněné postupy podporujeme využitím správných technologií a automatizací. Díky správně nastaveným krokům se daří ve skladu minimalizovat počet úkonů, chybovosti a tím maximálně konsolidovat jízdy, chůzi a lidskou práci. Podle hesla – kdo nemá v hlavě, má v nohách - je třeba se zamyslet nad optimálním rozmístěním položek ve skladových lokacích, popřípadě optimalizovat layout skladu a tedy jeho celkové uspořádání.

 

Tyto faktory jsou v ppm factum základními kameny v efektivitě našeho skladu. Vždy je přizpůsobujeme požadavkům klienta, charakteru zboží a objednacím - dodacím rytmům. Máme 11 tis. paletových míst, zařídíme přes 31 tis. závozů ročně, vše samozřejmě evidujeme v online systému. Naši klienti se na náš vždy mohou obrátit s jakýmkoliv logistickým anebo skladovacím oříškem, pokaždé se snažíme vše vyřešit k jejich spokojenosti.

 

https://www.ppm.cz/sluzby-pos-storage/