Efektivní promo za nejnižší cenu nefunguje

22. 01. 2015

Od ledna 2015 se společnost Henkel rozhodla ukončit spolupráci s dodavatelem promotion v síti Tesco a Ahold a vrací se v těchto sítích k ppm factum.

Rozhodnutí padlo do důkladné analýze efektivnosti akcí (porovnání konkrétních realizovaných projektů a vyhodnocení tvrdých dat z jednotlivých řetězců).
Přes fakt, že stávající pronajímatel ploch v sítích Ahold a Tesco, poskytoval služby promotion formou tzv. „Easy proma“, při kterém neúčtuje poplatek za pronájem plochy, analýza prokázala neefektivnost takového způsobu podpory prodeje.

Studie, jejíž detaily jsou k dispozici v přiloženém souboru, ukázala, že z hlediska úspěšnosti akcí nevyhrává cena za realizaci, ale propracovaná systematická práce na vzdělávání promo týmů a zejména marketingový koncept, který se opírá o strategii jednotlivých značek. Hosteska v tričku u regálu v dnešní době v záplavě konkurenčních aktivit už jednoduše nestačí.

Neváhejte nás kontaktovat v případě, že i Vás zajímá systém efektivního sales promotion.

Váš tým ppm factum