Jsou stále ještě potřeba tazatelé?

29. 08. 2022

V posledních letech je stále populárnější online výzkum. Ať již velké kvantitativní studie, nebo online skupinové diskuze nebo dokonce hloubkové rozhovory. Výhody jsou nesporně rychlost, menší finanční náročnost a také pohodlí pro respondenty. Nabízí se tedy otázka – je vůbec potřeba dělat výzkum pomocí tazatelů, jako se to dělá již od počátku terénních šetření?

V ppm factum Research stále udržujeme tazatelskou síť. Nebylo ji snadné udržet v dobách pandemie Covid19, ale nyní se ukazuje, že tradičnímu výzkum pomocí rozhovorů tazatelů s respondenty ještě úplně hrana nezvoní. Jak jinak bychom byli schopni realizovat např.

  • Průzkum mezi Ukrajinci, kteří k nám utekli před válkou
  • Průzkum mezi provozovateli adiktologických služeb
  • Průzkum spokojenosti s právě proběhlým nákupem přímo na prodejně
  • Šetření mezi bezdomovci (ve spolupráci s terénními pracovníky)
  • Šetření v malé pražské lokalitě, kde se rozhoduje o budoucí výstavbě

Je vidět, že bez tazatelů to v mnoha případech nejde. Zvláště, pokud je cílová skupina pro průzkum nějak omezená. Může se jednat o geografické omezení (malé území), specifické sociální skupiny, nutnost zjistit aktuální nálady v terénu apod. Domníváme se tedy, že díky naší tazatelské síti, která funguje nepřetržitě již od roku 2004, dokážeme pokrývat mnoho oblastí, které pomocí online dotazníku prostě zjistit, nejdou.