KMV a Poděbradka vybrali pro data z retailu ppm factum

01. 09. 2015

Je nám velkým potěšením oznámit, že ppm factum získalo v rámci rozsáhlého výběrového řízení smlouvu na následující 2 roky. Budeme tak nadále exkluzivním dodavatelem dat z oblasti retail auditu pro společnosti KMV a Poděbradka.

Toto výběrové řízení potvrdilo, že dodávat data, na jejichž základě klient operativně řídí denní business a přijímá i dlouhodobá strategická rozhodnutí, není úkol, kterého se umí zhostit každý.

Jsme rádi, že dlouhodobá zkušenost a nesporná kvalita, kterou již několik let společnosti KMV a Poděbradka využívají, převážila nad planými sliby a nerealistickým přístupem rádoby konkurenčních agentur, které o datech více mluví, než jich sbírají.

Spolupráce s KMV a Poděbradkou si velice vážíme a i nadále budeme dodávat kvalitu namísto slibů.