Konferencia - českého združenia značkových výrobcov

22. 09. 2008

Dňa 22.9. 08 sme sa zúčastnili meetingu českého združenia značkových výrobcov – CSZV. Náš príspevok na tému „interaktívny merchandising – aktuálna vízia a dlhodobá stratégia“, bol zameraný na jednotlivé druhy merchandisingovej podpory naprieč kategóriami. Zúčastnení zástupcovia značkových výrobcov naopak ocenili možnosť diskutovať o očakávaných trendoch, vývoji v kontexte východnej Európy, kde naša spoločnosť pôsobí a skúsenosť zo západných trhov, ktorú máme aj vďaka našemu členstvu v EFMP. Pokiaž máte  záujem o podobnú diskusiu s globálnym náhžadom, ale lokálnym riešením, kontaktujte nás.