Merchandising efficiency survey

16. 11. 2009

„Merchandising efficiency survey" – naše společnost spustila rozsáhlý kombinovaný audit kvality merchandisingových služeb, dostupnosti produktů na prodejní ploše a vyprodanosti v rámci kategorií. Zjištěná fakta vypovídají nejen o stavu Vašeho sortimentu, ale umožňují i přímé srovnání s hlavními konkurenty. Na základě získaných dat lze dovodit, zda investice do mchd splňují nejen interní cíle, ale jestli poskytují i konkurenční výhody. Audit probíhá v rámci cca 300 super a hypermarketů. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte pro bližší informace.