Mystery shopping na lékárnách

22. 04. 2022

V rámci divize Retail auditu se nezaměřujeme pouze na obchodní řetězce, ale třeba i na lékárny, kde jsme v měsíci březnu realizovali Mystery shopping pro výrobce léčiv Glenmark Pharmaceuticals v České i Slovenské republice. S klientem jsme si stanovili cíl mystery shoppingu, na jehož základě jsme sestavili cílený scénář a seznam otázek, které následně sloužily k hlubší analýze celé problematiky.