Nový promo director

28. 02. 2012

Na pozici promo directora společnosti ppm factum nastoupil Jiří Král. Jeho zkušenosti s vytvářením a implementací promo strategií dle potřeb klientů přímo korespondují s expanzí ppm factum v oblasti promotion.

V minulosti pracoval ve společnosti Global Marketing v promotion divizi na pozici business development manager.

Dosavadní ředitel Marek Valíček tak získá potřebný prostor pro další rozvoj a řízení kreativního oddělení ppm factum na pozici Art Directora.