Nutnost nošení roušek většina Čechů chápe a covid nepodceňuje

17. 09. 2020

Na otázky související s  koronavirovou pandemií a opatřeními k omezení šíření nákazy se občanů ČR ve dnech 28. 8.–10. 9. 2020 ptala společnost ppm factum research. Výzkum se uskutečnil osobním dotazováním (CAPI, tj. rozhovory s pomocí počítačů) reprezentativního vzorku 1033 občanů ČR ve věku od 15 let, získaného kvótním výběrem.

Z výsledků výzkumu vyplývá, že přibližně tříčtvrtinová většina občanů považuje covid-19 za závažné onemocnění, které vyžaduje, aby celá společnost dělala vše proto, aby se jeho riziko minimalizovalo. Na druhé straně přes 30 % má určité pochybnosti o tom, zda covid-19 představuje zásadní hrozbu pro zdraví obyvatelstva a zda řada omezení kvůli němu není zbytečná či přehnaná. Pro cca 60 % však omezení mají smysl.

Nošení roušky, které patří k pilířům přijatých opatření, považuje za vhodný způsob omezení šíření koronaviru zhruba 70 % populace.

 

 

Další informace naleznete v tiskové zprávě dostupné ZDE.