Optimalizace procesů a nový skladový systém

23. 09. 2021

Od ledna roku 2021 pracujeme na optimalizaci skladových procesů tak, aby byly co nejvíce efektivní, uživatelsky komfortní pro naše zaměstnance a zároveň bylo sníženo riziko chybovosti při příjmu a výdeji zboží.

Postupně jsme zjednodušili a zrychlili kroky při toku zboží napříč skladem. Díky automatizaci některých procesů, kdy jsme příkladem napojili naše systémy na systémy našich dodavatelů a tím u vybraných procesů odebrali nutnost lidského zásahu a úprav, jsme získali jednoduchost, vyšší rychlost a téměř nulovou chybovost.

V první polovině roku 2021 jsme vylepšený skladový systém zprovoznili na nových zařízeních Zebra a nyní chystáme nové označení skladových lokací na celé ploše skladu.  Tímto krokem cílíme na rychlejší a přesnější tok zboží při příjmu a výdeji zboží.