ppm factum

09. 09. 2009

V souvislosti s připravovanou expanzí na českém i středoevropském trhu oznámily společnosti ppm europe a Factum Invenio vzájemné spojení a vznik nové identity ppm factum. Nové uspočádání nabídne klientům synergické efekty a konzistentní řešení všech marketingových potřeb.

Víme, co ostatní jen tuší...
...Realizujeme, co ostatní jen plánují

Na českém trhu marketingových služeb došlo v minulosti k řadě fúzí a převzetí, za nimiž stály nadnárodní společnosti a zahraniční kapitál. Spojení ppm europe a Factum Invenio je vůbec prvním případem od roku 1990, kdy se spojují významné firmy vlastněné výhradně českými osobami. Vzniká tak největší hráč s konsolidovaným ročním obratem kolem 0,5 miliardy Kč.