ppm factum jako distributor společnosti Vodafone

06. 09. 2011

Na základě výborných výsledků dochází od 1.10. k rozšíření pole působnosti společnosti ppm factum jako distributora společnosti Vodafone na region západní Čechy v segmentu Prepaid.

Tato změna sebou nese rozšíření týmu z 15 OZ na 22 OZ + 2 ASM.
Rozšíření působnosti ppm factum se týká jak nezávislého trhu,  tak zahraničních řetězců  zákazníků.

Samozřejmě dochází také k rozšíření sofistikovaného prodejního a monitorovacícho systému na základě kterého je schopna společnost Vodafone vyhodnocovat a měřit úspěšnost celého projektu.
Ze strany Vodafone je touto změnou očekáván minimálně takový pozitivní výsledek, jakého společnost ppm factum dosáhla v předešlém roce.