ppm factum silnější a efektivnější

21. 08. 2012

Vážení obchodní přátelé,

rádi bychom Vás informovali ohledně změny týkající se skupiny ppm factum.

Po třech letech dochází k dalšímu kroku v její integraci - sjednocení korporátní identity celé skupiny. Všechny firmy tvořící tuto skupinu budou nově využívat značku ppm factum.

Na českém trhu marketingových služeb došlo v minulosti k řadě fúzí a převzetí, za nimiž stály nadnárodní společnosti a zahraniční kapitál. Spojení ppm europe a Factum Invenio v roce 2009 bylo vůbec prvním případem od roku 1990, kdy se propojily významné firmy vlastněné výhradně českými osobami. Současná změna názvu firmy a s ní související změna korporátní identity zdůrazňuje, že skupina ppm factum bude klást ještě větší důraz na propojení zkušeností obou agentur.

Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že společnost ppm europe, a.s. od 17.8.2012 změnila svůj název na ppm factum, a.s.

Všechny firmy skupiny ppm factum zůstávají i nadále samostatnými právními subjekty. Změna se týká pouze názvu společnosti.

Věříme, že tato změna nepřinese žádné komplikace a těšíme se na pokračování spolupráce i pod tímto novým jménem.