ppm nadace

10. 11. 2009

Rádi bychom Vás informovali o činnosti naší ppm nadace. Pravidelně přispíváme na konto BARIÉRY (je určen zejména pro handicapované občany, neziskové organizace), podporujeme centrum PARAPLE (lidé ochrnutí po poranění míchy), přispíváme do nadačního fondu KAPKA NADĚJE (transplantační centrum a hematologické oddělení na II. dětské klinice FN Motol), pomáháme finančně nadaci Naše dítě (posláním a cílem nadace je pomoc týraným, zneužívaným, handicapovaným, ohroženým a opuštěným dětem) a snažíme se pomáhat Nadaci Terezy Maxové (všestranná podpora a pomoc opuštěným dětem). V neposlední řadě podporujeme Léčebnu pro slabozraké děti ve Dvoře Králové, které se jako jedno z mála v České republice specializuje na léčbu očních vad malých dětí.