ppm zajišťuje store.check pro Novartis

24. 06. 2011

Společnost Novartis v rámci zkvalitnění vizibilty v lékárnách začala v letošním roce spolupracovat se společností ppm factum.

ppm factum provádí monitoring ve zvolených lékárnách se zaměřením na dodržení určených plánogramů a kvalitu vystavení jednotlivých produktů společnosti Novartis.