Rok 2022 ve výzkumech

30. 11. 2022

Je to jako každý rok. Jak státní tak soukromá sféra nechává výzkumy na konec roku, kdy se ukazuje, kolik toho v budgetech zbylo a nakonec se musí peníze určené na rozvoj a inovace přeci jen utratit. I když v současné době na „měkké“ projekty často nezbývají peníze vůbec. Firmy se připravují na radikálně zvýšené náklady na provoz, a investovat do inovativních projektů, kam marketingové výzkumy bezesporu patří, pro ně může být komplikované. Ale co přinese příští rok, je obtížné predikovat – vždyť kdo by si v únoru 2022 dokázal představit výzvy, kterým jsme od té doby museli čelit. Naštěstí se tento rok nese (co se výzkumů týče) v optimistickém duchu a konec roku je tak ve znamení zrušených dovolených a hodin práce přes čas. Jinými slovy, nenudíme se.

Pro státní sektor jsme realizovali několik zajímavých projektů zaměřených na sociální oblast. Ukazuje se, že růst cen se stává hlavním tématem pro rok 2022. Jako to byla tzv. „uprchlická krize“ v letech 2015-16, COVID v letech 20-21 tak v současné době hýbe Českou společností především inflace a zdražování a to nejen energií, ale obecně všech služeb a zboží. Reálné dopady na českou společnost budou obrovské a firmy budou muset přizpůsobovat své produkty nižší kupní síle populace. V současné době růst platů rozhodně neodpovídá růstu cen a lidé začínají reálně měnit své spotřebitelské chování. Pro firmy bude zásadní, zda dokážou nabídnout populaci smysluplné alternativní služby, které budou reflektovat ekonomická omezení, jež sami na sebe čeští spotřebitelé uvalí. V tomto firmám stále může pomáhat výzkum trhu, který dokáže odhadnout potenciál nových produktů a případně nastavit služby tak, aby vyhovovaly i změněné poptávce.

Pro soukromý sektor jsme pomáhali realizovat velmi zajímavý výzkum zaměřený na reálné chování při sledování pořadů v televizi a online. Nová metrika, pracující s oční kamerou (v notebooku a smartphonech) dokáže přesně určit, na jaké pořady se lidé dívají a jak se u toho chovají. Průzkum probíhal v domácnostech respondentů a simuloval tak skutečnou situaci při sledování televizních či internetových pořadů. Kromě sledování reálného chování respondentů bylo následně vyhodnoceno také jejich vnímání shlédnutého obsahu. Velmi sofistikovaný systém jednou nejspíše nahradí zatím stále využívané a poněkud historické metody měření sledovanosti televizních pořadů.

Po době „covidové“, se prakticky zastavily všechny F2F výzkumné projekty a vše se zkoumalo pouze online. A u mnoha typů výzkumů se již osobní kontakt nevrátil ani s koncem pandemie. Pro kvalitativní výzkum to platí téměř 100 %. Téměř všechny skupinové diskuze i osobní rozhovory, které realizujeme, se odehrávají na online platformách. Pro moderátory to přináší nové výzvy a dynamika online skupiny nikdy nebude tak dobrá jako v případě osobního setkání. Nicméně online diskuze jsou rychlejší, efektivnější a umožní se účastnit osobám z pohodlí domova. I my jsme postupně získávali nové a nové zkušenosti s online kvalitativními výzkumy, takže nyní již máme doladěné interní procesy a technické zázemí pro bezproblémové pořádání online diskuzí. Zajisté proto můžeme ušít výzkum na míru i Vám. Stačí se obrátit na hundl@ppmfactum.cz.