Rozhovor pro časopis Strategie / Výběr

06. 04. 2010

Časopis Strategie (č.1310, 29.3.2010) uveřejnil rozhovor s Pavlem Říhou, commercial directorem CEE, týkající se kontroly umístění POS/POP v retailu. V časopise Výběr proběhl rozhovor s Jindřichem Ullrichem ohledně filantropie.

Časopis Strategie (č.1310, 29.3.2010) ppm Nadace