Skladování a distribuce POS materiálů pro FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.

23. 02. 2015

Skladování a distribuce POS materiálů pro FORD MOTOR COMPANY, s.r.o.

Divize "skladování a distribuce POS materiálů" zaznamenala další přírůstek do skupiny klientů, kterým v současné době poskytuje veškeré nebo pouze vybrané služby z portfolia nabízených činností. ppm factum a.s. se zúčastnilo výběrového řízení na poskytovatele služby komplexního skladování POS materiálů pro ČR, které bylo zahájeno na přelomu října a listopadu loňského roku. V polovině ledna 2015 nám bylo oznámeno, že v konkurenci několika dalších společností a agentur byla naše nabídka vybrána jako nejzajímavější.   

Jedním z rozhodujících faktorů vítězství byla komplexnost nabízených služeb, mezi které mimo jiné patří standardní pronájem paletových pozic formou dlouhodobého skladování, stejně tak jako krátkodobé uskladnění, následná distribuce na místo určení atd. Další plus pro naši nabídku byl zcela jistě systém možnosti rezervace vybraného POS materiálu, který byl ještě upraven pro potřeby spol. Ford Motor Company.

V tuto chvíli tedy společnost FMC může využívat systém, kdy každý oprávněný majitel originálního ID (přihlašovací údaje) se do systému přihlásí a následně si již může vybírat z celého spektra naskladněných a dostupných POSm, které by mohl případně využít pro svou plánovanou lokální akci, např. „Den otevřených dveří“. Může zde definovat termín rezervace, nechat si vybraný POSm distribuovat na místo určení a také nainstalovat. Následně v opačném pořadí jsou POSm po proběhnuvší aktivitě rozebrány a vráceny zpět do skladu. Jedná se tedy o tzv. „zápůjční systém v režimu on-line“ umožňující si POS materiály půjčovat a opět vracet a veškeré zadavatelem definované POSm jsou tímto neustále k dispozici nejen společnosti FMC jako jejich majiteli, ale také všem, které pro tento systém autorizuje, např. celé síti dealerů v ČR.

Jednou z úprav přímo na míru zadavateli, byla tzv. eliminace možnosti nedostupnosti konkrétního POS materiálu na určitou dlouhodobě plánovanou kampaň. V rámci tohoto požadavku byl proces rezervace upraven tak, že tzv. právo veta (potvrzení objednávky daného POSm) má v tomto případě vždy zástupce FMC jako majitele POSm.

Děkujeme tímto Ford Motor Company, s.r.o. za důvěru, kterou nám prokázali výběrem naší firmy jako dodavatele výše zmíněné služby. Jsme přesvědčeni, že se FMC bude ve společnosti stávajících klientů ppm factum a.s. cítit velmi dobře a výsledkem naší práce bude jejich maximální spokojenost.

Těšíme se na spolupráci, tým ppm factum a.s., divize skladování a distribuce POS.