Specialist for marketing in international market

20. 05. 2010

Jan Herzmann, Managing Partner ppm factum, převzal 19. května z rukou prezidentky ČMS doc. Vysekalové prestižní certifikát „Specialist for marketing in international market“. Ve skupině letos certifikovaných marketingových odborníků je jediným, kdo obhájil svoji kvalifikaci na mezinárodní úrovni.

V poděkování certifikační komisi Jan Herzmann uvedl: „Pro rozvoj našich aktivit ve střední a východní Evropě je znalost mezinárodního marketingu klíčovou kompetencí. Titul, který jsem po třech letech obhájil, podpoří účast skupiny ppm factum v nadnárodních výběrových řízeních jak na poli filed marketingu, tak v marketingovém výzkumu“.

Zároveň v časopise Strategie proběhl rozhovor s Janem Herzmannem. Dozvíte se, co jste o něm možná ani nevěděli.