Spolupráce ppm factum & mistoprodeje.cz

04. 07. 2022

Od roku 2022 začalo ppm factum úzce spolupracovat s portálem mistoprodeje.cz na dvou zajímavých a perspektivních projektech v rámci České republiky. Každý z projektů je úzce specifikován, kdy první se zaměřuje na hodnocení POP materiálů a druhý z nich je orientován na hodnocení interiérů obchodů, které se zaměřují na prodej zboží či služeb.

Prvním projektem, kterého je společnost ppm factum hrdým hlavním partnerem, je soutěž P.O.P. STAR realizovaná portálem mistoprodeje.cz, která se zaměřuje na hodnocení zajímavých druhotných umístění na prodejní ploše v obchodních řetězcích v rámci celé České republiky. Každý měsíc zkušení auditoři z divize retail auditu monitorují na všech typech obchodních řetězců v rámci celé České republiky nově realizovaná sekundární vystavení, která zde umisťují jak výrobci všech typů zaměření, tak i samotné řetězce. Zkušený auditorský tým společnosti ppm factum je schopen monitorovat vystavení na pravidelné bázi a podchytit všechny novinky v rámci druhotných umístění, které se na obchodních plochách za aktuální měsíc vyskytnou. Za pomoci moderních PDA zařízení a vlastnímu internímu systému jsou auditoři schopni vystavení rychle vyfotit a reportovat. Velkým posunem ve spolupráci ppm factum a portálem místoprodeje.cz je přenechání zodpovědnosti za kompletní vyhodnocení soutěže P.O.P STAR společnosti ppm factum. Společnost ppm factum nově zaštiťuje celou soutěž od sběru dat a pořízení fotografií, po kontaktování vybrané poroty a sběru hodnocení jednotlivých vystavení, až po vyhodnocení jednotlivých výsledků a následného vyhodnocení na webových stránkách portálu mistoprodej.cz. Od března 2022 byla do role porotce jmenována i ředitelka divize retail auditu Michaela Mazánková, která k nominaci řekla: „Je pro mne velkou ctí být součástí poroty soutěže, která se snaží poukazovat na to, jak dělat prodejní plochy hezčí, jak ji efektivněji využívat a současně myslí i na inovace či technologická řešení.“

Za pomoci bohatých zkušeností společnosti ppm factum v oblasti mystery shoppingu, našli mistoprodeje.cz a ppm factum i druhou oblast, kde společně navázali dlouhodobou spolupráci. Zkušení auditoři divize retail auditu se podílejí na hodnocení mimopražských prodejen formou mystery shoppingu v soutěži VISA Czech Top Shop, kterou portál mistoprodeje.cz přirovnává k udělování Michelinských hvězd celosvětovým restauracím a jehož hlavními partnery jsou společnosti Visa a Samsung. Celá soutěž je zaměřena na hodnocení komplexního zákaznického servisu, který je vyhodnocen na základě 8 pevných předem definovaných kritérií: exteriér provozovny (upravenost a zajímavost); koncept (design) provozovny; navigace/orientace v provozovně, případně v oddělení či regálech; vystavení/prezentace zboží/služeb;  POP komunikace včetně probíhajících akcí; cashless friedly (podpora moderních způsobů placení); digital signage (využití digitální nosičů); personál (vhodný počet, ochota, aktivita a odbornost). V rámci celého projektu je velice důležité nastavení jednotného vnímání hodnotících kritérií, aby bylo hodnocení vypovídající v rámci celé České republiky. Za pomoci vypracování detailní odborné metodiky a proškolení celého auditorského týmu je těchto požadavků ze strany společnosti ppm factum zaručeno. Na základě návštěv všech nominovaných prodejen je následně každý měsíc vyhodnocena nejlepší provozovna měsíce, která je následně zařazena do finálního kola, kde je z dvanácti finalistů vybrána nejlepší prodejna roku.