Ed. Haas CZ s. r. o.

 Josef Branda - Sales Manager

Úroveň servisu ze strany ppm factum je na vysoké úrovni. Data z reporting systému ppm nám pomáhají efektivně řídit  promoční aktivity, které jsou v dnešní době zásadní.

Servisní úroveň na prodejní ploše, flexibilita, profesionalita a rychlá reakce jsou hlavní parametry, kterými se ppm factum odlišuje od ostatních.“