HEWLETT-PACKARD s. r. o.

Stanislava Porubova - Trade Marketing Manager

 “S agentúrou ppm spolupracujem už niekoľko rokov, počas ktorých úspešne bežíme projekt Extended Sales Force, ako aj produktové promoterské akcie, zakaznícke a partnerské školenia, a to na Slovensku i v Českej republike.

Výborné komunikačné schopnosti, osobitný prístup a cieľavedomosť projektového manažera, spolu s ochotným, loajálnym a proaktívnym tímom, zabezpečují to, aby sme spoločne docielili plány, ktoré sme si stanovili. Cely tím je ochotný akceptovať nové výzvy a zadania s pozitívnym prístupom. Páči sa mi kreativita a spoľahlivosť, ktoré vždy vkladajú do každého projektu.”