MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o.

Slavibor Petržílka - Customer Team Leader Tradiční trh

Spolupráce s ppm factum v oblasti merchandisingu nám dlouhodobě přináší vysoce kvalitní servisní úroveň na moderním trhu.  Díky stabilitě ppm factum a  včasným platbám mezd merchandiserům využíváme dlouhodobě stabilní a loajální tým merchandiserů s minimální fluktuací.

Pozitivně také hodnotím flexibilitu a kompetentnost podpůrného týmu, se kterým v ppm spolupracujeme. V neposlední řadě využíváme i systém Shelf Track, který nám svou technologickou vyspělostí velmi pomáhá k monitoringu a zlepšování exekuce na MT. “