OMV Česká republika s. r. o.

MgA. Miroslav Matyáš – Operations Excellence Manager

„ppm factum pro naši společnost dodává služby spojené s mystery shoppingem od roku 2014. V rámci naší spolupráce oceňujeme především vstřícnost a konstruktivní přístup zástupců ppm při zpracovávání našich mnohdy specifických požadavků a očekávání.