Virtual Promoter

Virtual PromoterV prosinci 2015 ppm factum zakoupilo exkluzívní práva pro uvedení na trh absolutní novinky ve světě interaktivní reklamy. Jde o německé zařízení od společnosti Ameria, využívající snímání pohybu.

Novinka Virtual Promoter (ViP) slibuje zpracovat reklamu či produktovou nabídku originálním, zcela novým způsobem. Díky kreativní, zábavné formě aplikací lze s pomocí ViP nosiče komunikovat mnohem větší množství informací, a to zcela neagresivní formou, kterou potenciální zákazník vnímá pozitivně.